Απορίες για την Αγγλική γραμματική
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
04.07.2010 19:44:56

what oder which?

 
από Itchy
Hallo, welcher Satz ist richtig, “What color did you choose“ oder “Which color did you choose?”
 
04.07.2010 20:36:24

Re: what oder which?

 
από [PONS] Linguistin
Δημοσιεύσεις: 273
Εγγραφή: 09.03.2010 21:59:03
What fragt nach einem Element aus einer unbeschränkten Menge, which nach einem Element aus einer begrenzten Anzahl von Möglichkeiten.
Es wäre also beides möglich, bzw. es hängt davon ab, ob es eine bestimmte Farbpalette gab, aus der gewählt werden konnte (dann müsste which gewählt werden) oder ob generell gefragt wird (dann käme what zum Einsatz).
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文