Απορίες για την Αγγλική γραμματική
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
24.07.2011 19:50:50

Wann benutze ich elder und wann older?

 
από Stefanie D.
Kann mir jemand erklären, warum ich in den Sätzen "My elder brother lives in Munich" und "She is six years older than my brother" einmal elder und einmal older benutzen muss? Ich verstehe den Unterschied nicht.
 
25.07.2011 07:47:40

Re: Wann benutze ich elder und wann older?

 
από Früher Vogel
Hallo,

elder und eldest sind die Steigerungsformen von old wenn es um Familienangehörige geht.
 
27.08.2011 22:42:22

Re: Wann benutze ich elder und wann older?

 
από le prof
Betr.: Verwendung des Adjektivs:

Die normale Steigerung von old ist older und oldest:
My brother is older than me. This house is the oldest building in town.


Bei Familienangehörigen und wenn "älter" ATTRIBUTIV gebraucht wird, sagt man elder:
my elder brother, his elder daughter

Elder wird, wie gesagt, nur ATTRIBUTIV gebraucht (s.o.: my elder brother), nicht PRÄDIKATIV. Bei prädikativer Verwendung des Adjektivs muss es heißen "older": My brother is older than me (s.o.)

Was bedeuten ATTRIBUTIV und PRÄDIKATIV (Ich dachte, so was hätten Eure Lehrer Euch beigebracht)?
attributive Verwendung des Adjektivs: The old man
prädikative Verw. des Adj.: The man is old.
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文