Απορίες για την Αγγλική γραμματική
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
15.02.2011 10:25:55

Verbformen "to dream"

 
από Jörn
Wieso gibt es für to dream 2 Verbformen? Ist eine BE und eine AE?
to dream:
dreamed dreamed oder
dreamt dreamt
Wann verwendet man welche Form? Oder kann man frei wählen?
Danke!
 
15.02.2011 16:26:50

Re: Verbformen "to dream"

 
από Andy
Ich weiß eines ganz sicher: beide Formen sind korrekt und man darf beide verwenden.
dreamt kommt häufig in Gedichten und in Büchern vor, die vor langer Zeit geschrieben worden sind.
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文