Απορίες για την Αγγλική γραμματική
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
14.08.2012 19:19:30

Translation

 
από Επισκέπτης
Hey guys,

I have three questions concerning translation:

1. How can I translate the German expression "Alles klar" with the meaning "Habe es verstanden/Verständlich."

2. How can I translate the term "Alltagswahrnehmung"? The whole sentencs is:

Aber die Alltagswahrnehmung scheint zu bestätigen: In den Plattenbausiedlungen dieses Landes laufen überdurchschnittlich viele Kinder mit amerikanischen Vornamen herum.

3. How can I translate the following sentence: "Sag mir wie Du heißt und ich sag Dir, was Du bist."

Hope someone can help me, please.
 
17.08.2012 02:55:46

Re: Translation

 
από [PONS] yakyuyama
Δημοσιεύσεις: 306
Εγγραφή: 16.12.2011 12:45:19
Hey Gast,

As for 1:

Depending on the exact context, Alles klar in that case can be something like:

Got it.

OK

I get it.

I understand.


Cheers,
Yama
 
19.08.2012 15:42:47

Re: Translation

 
από fredbär
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 361
Εγγραφή: 02.10.2011 09:59:52
Hi Gast,

2. Something like ‘day-to-day perceptions’.

3. Literally, it is “Tell me your name and I’ll tell you who/what you are”

Regards,

fredbär

How charmed I am when I overhear a German word which I understand! - Mark Twain
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文