Απορίες για την Αγγλική γραμματική
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
11.12.2010 11:06:10

some oder any

 
από Katie
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 87
Εγγραφή: 23.11.2010 19:29:05
Ich hatte wirklich gedacht, dass ich den Unterschied zwischen some und any verstanden hätte.
Some verwendet man in Aussagesätzen und any in Fragen und Verneinungen.
Wieso steht dann in dem Satz "Wolud you like some tea?" some und nicht any. Bei dem Satz handelt es sich doch eindeutig um eine Frage... :?
 
12.12.2010 18:39:02

Re: some oder any

 
από Otto123
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 81
Εγγραφή: 05.12.2010 14:03:35
Wir haben in der Schule folgende Regel für den Satz "Would you like some tea?" gelernt:
"some" wird in Fragen benutzt, wenn man eine positive Antwort erwartet.
 
14.12.2010 09:25:51

Re: some oder any

 
από [PONS] Anglistin
Δημοσιεύσεις: 35
Εγγραφή: 01.12.2010 08:34:48
Auch für "any" gibt es Ausnahmen:
That's not dificult. Anybody can do it.
Where can I put my suitcase? - Anywhere you like.
In diesen Aussagesätzen steht "any" und nicht "some".
"Any" hat in diesen Fällen die Bedeutung "jeder beliebige", "überall", "gleichgültig welcher", "alle" etc.
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文