Απορίες για την Αγγλική γραμματική
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
07.01.2012 08:23:52

present and past

 
από huauher
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 05.01.2012 05:33:47
We use the present perfect especially to say that a finished action or event is connected with the present in some way

I have had dinner there before.
I have visited Paris.

The past simple (or simple past) is used when an action or event starts and finished in the past. Here are some examples to help you see the difference.

I went to the doctor (last Monday).

I spoke to my mother (this morning).
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文