Απορίες για την Αγγλική γραμματική
5 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
24.05.2012 14:08:31

one of the plenty

 
από PM2
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 42
Εγγραφή: 10.01.2012 19:43:54
Hallo zusammen,

darf man sagen;

‘One of the plenty of definitions of madness...’

Danke im Voraus,

PM2
 
25.05.2012 11:43:31

Re: one of the plenty

 
από Guest
Nein.

On of the many definitions...
 
25.05.2012 11:46:03

Re: one of the plenty

 
από Επισκέπτης
Sorry - about the typo. That should have been

One of the many...

Hmmm..........no Edit button.
 
29.05.2012 13:29:00

Re: one of the plenty

 
από PM2
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 42
Εγγραφή: 10.01.2012 19:43:54
Danke Gast! :)
 
25.06.2012 19:40:03

Re: one of the plenty

 
από Laura77
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 291
Εγγραφή: 17.10.2011 15:37:18
Hello @ all,

Just to add to the discussion - If you want to use "plenty", you could rephrase it and say: "There are plenty of definitions of madness, and this is one of them"

HTH
Laura
 
 

5 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文