Απορίες για την Αγγλική γραμματική
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
18.05.2010 12:02:34

later than oder then?

 
από Tina
Hi, würde gerne wissen, ob man sagt "no later than" oder "no later then". Thanks :)
 
18.05.2010 13:30:58

Re: later than oder then?

 
από Patrick
no later THAN
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文