Απορίες για την Αγγλική γραμματική
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
22.10.2011 23:26:54

Ich habe Probleme mit BING und Linigius.

 
από Tigerlady 46wl
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 21.10.2011 09:10:23
Hallo,ich finde es nicht gut,dass PONS die Textübersetzung anderen Anbietern (BING und Lingius)überlässt,weil ich auf korrekte Übersetzung angewiesen bin!Können Sie mir trotzdem helfen dir richtige Grammatik in englisch einzusetzen?
 
28.10.2011 13:01:52

Re: Ich habe Probleme mit BING und Linigius.

 
από PONS - Redaktion
Tigerlady 46wl έγραψε:Hallo,ich finde es nicht gut,dass PONS die Textübersetzung anderen Anbietern (BING und Lingius)überlässt,weil ich auf korrekte Übersetzung angewiesen bin!Können Sie mir trotzdem helfen dir richtige Grammatik in englisch einzusetzen?


Liebe Tigerlady,

die maschinelle Übersetzung ist ein sehr komplexer Bereich, den wir nicht alleine anbieten können. Deshalb arbeiten wir hier mit Partnern zusammen. Hintergrund ist es, Ihnen als Nutzer, ein komplettes Angebot in Punkto Übersetzung anbieten zu können.
Die maschinelle Übersetzung ist natürlich (noch) nicht so perfekt wie die Übersetzung eines Profi-Übersetzers. Die maschinelle Übersetzung soll Ihnen helfen Sinnzusammenhänge in fremdsprachlichen Texten zu ermöglichen.
Sie können natürlich die noch nicht ganz perfekte maschinelle Übersetzung mit den Qualitätswörterbüchern von PONS.eu überarbeiten und perfektionieren.

Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen.
Beste Grüße!
Ihre PONS.eu Redaktion
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文