Απορίες για την Αγγλική γραμματική
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
30.08.2012 13:10:55

I loves you, Porgy

 
από Επισκέπτης
Hallo,

: Musiktite "l loves you, Porgy". Wikipedia konnte meine Frage nicht beantworten: Warum "loves" und nicht "love"?

Ich vermute, die falsche Form soll einen Slang, eine Mundart o.Ä. andeuten. Wisst Ihr mehr?
 
31.08.2012 01:38:33

Re: I loves you, Porgy

 
από [PONS] yakyuyama
Δημοσιεύσεις: 306
Εγγραφή: 16.12.2011 12:45:19
Hey Gast,

I can't answer your question, but I can add that in Japan, the names "Ai" and "Yu" are fairly common, which can obviously lead to some humorous conversations.

"Hey Yu, how is Ai?" "Ai is fine. Thanks for asking? And you"

"I heard that Ai loves Porgy." "Yeah, Yu, too."

And so on...

Cheers,
Yama
 
31.08.2012 11:54:42

Re: I loves you, Porgy

 
από fredbär
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 361
Εγγραφή: 02.10.2011 09:59:52
Hallo Gast,

I think the songwriter has deliberately used the wrong form of the verb to show that Bess is not well-educated.

There is a similar ‘error’ in “Bess, You Is My Woman Now”.

Regards,

fredbär

How charmed I am when I overhear a German word which I understand! - Mark Twain
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文