Ευρετήριο Δ. Συζήτησης Γερμανικά - Αγγλικά Αγγλική γραμματική I'm looking forward to do sth OR I look forward doing sth ?
Απορίες για την Αγγλική γραμματική
4 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
08.05.2014 23:49:25

I'm looking forward to do sth OR I look forward doing sth ?

 
από Sephite
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 08.05.2014 23:41:03
I school I learned to finish a letter with "I'm looking forward to see you later."

Now I moved to the UK and here I realised that most people say: "I look forward meeting you later."

Which one is now the correct way?
 
09.05.2014 11:47:58

Re: I'm looking forward to do sth OR I look forward doing sth ?

 
από folletto
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1605
Εγγραφή: 20.03.2011 15:03:37
Hi Sephite,

not sure if you want to know the difference between:
'I'm looking forward to' vs 'I look forward to'?


A) "I am looking forward to hearing from you"
B) "I look forward to hearing from you"

are both possible. (A) is less formal than (B), and to that extent more polite. Not that (A) is impolite.

In other words:
The distinction is subtle and mostly one of formality. ‘I look forward to’ is more formal, and typically the way you’d sign off in a business correspondence. It implies that you’re expecting the next action to come from the recipient of your letter or e-mail. ‘I am looking forward to’ is less formal, and more likely to be the phrase of choice when speaking or writing to a friend. It implies you’re referring to a more definite upcoming event.

Your example 'I look forward meeting you later' seems to be a mistake. What do native speakers say?

HTH

Regards

Wer eine Fremdsprache lernt, zieht den Hut vor einer anderen Nation.
Martin Kessel
 
13.07.2014 17:40:57

Re: I'm looking forward to do sth OR I look forward doing sth ?

 
από Elbe-English
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 09.11.2010 12:23:22
"I look / am looking forward to meeting you." is correct.
"I look / am looking forward to meet you." is incorrect.
 
26.08.2014 15:49:42

Re: I'm looking forward to do sth OR I look forward doing sth ?

 
από Fishnchips
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 230
Εγγραφή: 20.10.2011 14:00:13
Hi Sephite,

In second version you mentined - "I look forward meeting you later" the word "to" is missing:

I look forward/am looking forward to meeting you later

Regards
Fishnchips
 
 

4 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文