Απορίες για την Αγγλική γραμματική
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
22.07.2012 17:43:23

have ought

 
από OANA_SIN_I
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 51
Εγγραφή: 29.12.2011 21:23:46
hi
would it sound very horrible if i said ".... i have ought." ?
considering that its for a poem...

thanks
 
23.07.2012 11:32:13

have ought

 
από fredbär
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 361
Εγγραφή: 02.10.2011 09:59:52
Hallo OANA_SIN_I,

‘Ought’ has two different meanings and it’s not clear which one you want here.

1.Verb: ‘to ought to’ = etw tun sollen

And it forms the past tense as follows;

Present: I ought to telephone him.
Past: I ought to have telephoned him.

So we don’t usually write ‘I have ought’, but one can normally be quite relaxed about grammar in a poem :)


2.Noun: ‘ought’ = something

This is a slightly old-fashioned word, although still used in some dialects. The opposite is ‘nought’.

In this case, ‘I have ought’ is correct and your readers may assume that this is the sense you meant.

Regards,

fredbär

How charmed I am when I overhear a German word which I understand! - Mark Twain
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文