Απορίες για την Αγγλική γραμματική
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
09.08.2012 19:43:41

grammar

 
από Επισκέπτης
Hey guys,

I have a question concerning the analysis of the following text sample:

"Rachel is not stupi. She has a doctorate in bio-chemistry from the University of Chicago and works as a researcher for alarge drug company outside Princeton, but much like her mother before her, it's a rare day when she speaks in anything but platitudes."

Now, the question is how to explain the form and use of the word "anything" (in the last sentence, last but two word). What is the correct term for the grammatical form of "anything in this sentence?

Hope you can help.
 
12.08.2012 13:10:28

Re: grammar

 
από DrDrDrMr
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 57
Εγγραφή: 18.10.2011 14:20:25
I'd say it was an indefinite pronoun.

DrDrDrMr
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文