Απορίες για την Αγγλική γραμματική
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
31.05.2010 13:45:31

for oder since?

 
από Dumbo
Hallo, würde gerne wissen ob es heißt "My father has got this car since 20 years" oder "My father has got this car for 20 years" Danke
 
31.05.2010 15:00:19

Re: for oder since?

 
από Assistant
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 14
Εγγραφή: 11.05.2010 16:17:07
Hallo, der zweite Satz mit 'for' ist korrekt. 'For' bezieht sich immer auf einen Zeitraum (wie hier, "20 years"), 'since' bezieht sich auf einen Zeitpunkt (müsste also genommen werden wenn man sagt "since 1990"). LG
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文