Απορίες για την Αγγλική γραμματική
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
12.05.2011 21:00:22

firm oder company

 
από Gitti
Kann mir jemand erklären, wann man "firm" sagt und wann "company"? Das heißt doch beides "Firma" bzw. "Unternehmen", oder? Wobei ich auch im Deutschen den Unterschied nicht kenne. Und dann gibt es ja auch noch "enterprise" im englischen. Kann mich da jemand aufklären?
 
12.05.2011 21:25:32

Re: firm oder company

 
από folletto
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1605
Εγγραφή: 20.03.2011 15:03:37
Hi Gitti,

Das ist ein Frage für ein Betriebswirtschaftsstudium, weniger für ein Sprachforum :-)

Company-firm- enterprise
Gesellschaft/Firma/Unternehmen

Diese Begriffe sind
a) sicherlich teilweise austauschbar
b) hängen von der Rechtsform des Unternehmens ab
c) hängen davon ab, wie die Unternehmen selbst fimieren
d) hängen von der Rechtsgebung des Landes ab, in dem das Unternehmen sitzt
f) hängt evtl. davon ab, was die Firmen produzieren

etc....


mit anderen Worten, das ist so nicht zu beantworten (zumindest nicht von mir)

Ich hoffe, ich konnte Dir trotzdem einen Denkanstoß geben.

Regards

Wer eine Fremdsprache lernt, zieht den Hut vor einer anderen Nation.
Martin Kessel
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文