Απορίες για την Αγγλική γραμματική
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
08.09.2010 17:52:28

ENG plural 'multiplier'

 
από Joana
Hey everyone,
I am a bit confused about the plural form of the noun 'multiplier'. Sometimes I find it as 'multiplier' and sometimes as 'multipliers'.
Can someone tell me which is the correct version?
Thanks!
 
09.09.2010 21:15:45

Re: ENG plural 'multiplier'

 
από Gitti
Also laut dem Wiktionary gibt es nur den Plural mit -s, also "multipliers"
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文