Απορίες για την Αγγλική γραμματική
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
09.05.2010 12:26:25

didn't oder haven't?

 
από Gruftie
Wenn ich sagen will: "Warum hast du ihn nicht gefragt?", heißt das dann "Why didn’t you ask him?" oder "Why haven’t you asked him?"

Oder gibt es gar keinen Unterschied und ich kann beides nehmen?
 
09.05.2010 13:05:43

Re: didn't oder haven't?

 
από Melanie0319
Hier ist wieder der generelle Unterschied zwischen Simple Past und Present Perfect zu beachten: Present Perfect hat eine Auswirkung auf die Gegenwart (daher der Name!), Simple Past nicht. Auch hier bräuchte man wieder den Kontext. Beide Sätze sind korrekt, aber es kommt auf den Zusammenhang an.
 
09.05.2010 16:29:14

Re: didn't oder haven't?

 
από anonymus
    Why didn’t you ask him
Diesen Satz würde man benutzten, wenn es sich um eine Erzählung handelt, die komplett in der Vergangenheit spielt und das, was erfragt werden sollte, nur im Rahmen der Erzählung wichtig ist, aber nicht für den gegenwärtigen Moment

    Why haven’t you asked him
Present Perfect benutzt man, wie Melanie0319 schon richtig erwähnte, wenn es einen Bezug zur Gegenwart gibt. Wenn z.B. gerade jemand etwas nicht weiß, es aber hätte erfragen können, und wenn die Antwort auf die Frage wichtig für die gegenwärtige Situation wäre.
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文