Απορίες για την Αγγλική γραμματική
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
15.05.2010 13:34:48

could oder couldn't am Satzende

 
από Robbietobbi
Wie muss es richtig heißen:

You could hardly see him, could you?
oder
You could hardly see him, couldn’t you?

Ich finde rein vom Gefühl her, dass sich der erste besser anhört, aber weil das erste could nicht verneint ist müsste doch das zweite verneint werden, oder?
 
15.05.2010 13:51:51

Re: could oder couldn't am Satzende

 
από Frank
Ich würde sagen der erste Satz ist richtig. Begründen kann ich es aber gerade nicht
 
15.05.2010 18:05:07

Re: could oder couldn't am Satzende

 
από studiosus
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 15
Εγγραφή: 02.05.2010 13:04:54
Habe auch hier mal wieder meine Grammatik befragt und Eure Vermutung stimmt: „Restricting adverbs such as hardly, scarcely, seldom, rarely are more or less negative in meaning and are therefore followed by positive question tags"
Also ist der erste Satz richtig.
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文