Απορίες για την Αγγλική γραμματική
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
18.09.2012 15:28:30

Capitalization of hyphenated words in titles

 
από FrazzledTranslator
Hello@all,

Should hyphenated words in titles be capitalized (i.e. both words)?
Example: practice-oriented, as in following title:

"A Practice-Oriented Textbook with 20 Commented Clinical Cases" OR

"A Practice-oriented ....."

Thanks in advance
FrazzledTranslator
 
19.09.2012 22:56:53

Re: Capitalization of hyphenated words in titles

 
από [PONS] yakyuyama
Δημοσιεύσεις: 306
Εγγραφή: 16.12.2011 12:45:19
Hey FrazzledTranslator,

Depending on the context or who you are translating for, you can probably go either way. I personally prefer the former, however, with both parts of the hyphenated word capitalized.

That's apparently also the rule, according to APA style at least:

http://blog.apastyle.org/apastyle/2012/03/title-case-and-sentence-case-capitalization-in-apa-style.html (Self-Report not Self-report)

Cheers,
Yama
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文