Δε βρέθηκαν μεταφράσεις στο λεξικό PONS.

Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: brain dead , brain death , brainless , brainiac , brainpan , brain drain , brain wave , brain scan , brainchild , brain cell και Braindrain

Παραδείγματα από το διαδίκτυο (μη ελεγχόμενα από το λεξικογραφικό τμήμα)

Milan und ich haben übrigens vor kurzem schon jeweils eine Kleinigkeit für aaahh-records.net gemacht.

Wir sind deren Remixaufruf für Entertainment for the Braindead gefolgt und haben zwei schöne Mixe angefertigt.

neomuzic.de

Milan and me have done a small thing for aaahh-records already.

We followed their remix-request for Entertainment for the Braindead.

neomuzic.de

Παραδείγματα από το διαδίκτυο (μη ελεγχόμενα από το λεξικογραφικό τμήμα)

Milan and me have done a small thing for aaahh-records already.

We followed their remix-request for Entertainment for the Braindead.

neomuzic.de

Milan und ich haben übrigens vor kurzem schon jeweils eine Kleinigkeit für aaahh-records.net gemacht.

Wir sind deren Remixaufruf für Entertainment for the Braindead gefolgt und haben zwei schöne Mixe angefertigt.

neomuzic.de


Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文