Τουρκικά » Γερμανικά
Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: portal , posta , postayla , prostat , postane και postacı

portal ΟΥΣ INET

postayla ΕΠΊΡ

postacı ΟΥΣ

postane ΟΥΣ

prostat <-tı> ΟΥΣ

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文