Τουρκικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „etmek“ στο λεξικό Τουρκικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Τουρκικά)

etmek <-der> ΡΉΜΑ trans

1. etmek:

tun

2. etmek (kosten):

3. etmek (Rechnung):

4. etmek (sich belaufen auf):

5. etmek (zeitlich):

etmek -i

6. etmek:

etmek -i -den

Ιδιώματα:

etmek -e

ayırt etmek ΡΉΜΑ trans

boot etmek ΡΉΜΑ trans inform

darp etmek ΡΉΜΑ trans

1. darp etmek (Münzen):

darp etmek -i

2. darp etmek:

darp etmek -i

dekore etmek ΡΉΜΑ trans

desantralize etmek ΡΉΜΑ trans

finanse etmek ΡΉΜΑ trans

formüle etmek ΡΉΜΑ trans

karakterize etmek ΡΉΜΑ trans

karikatürize etmek ΡΉΜΑ trans

legalize etmek ΡΉΜΑ trans

örtbas etmek ΡΉΜΑ trans

sökün etmek ΡΉΜΑ intr fam

taburcu etmek ΡΉΜΑ trans (aus einer Klinik)

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文