Τουρκικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „burun“ στο λεξικό Τουρκικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Τουρκικά)

burun <-rnu> ΟΥΣ

1. burun:

Nase f

2. burun:

Kap nt

4. burun (eines Schuhs):

Spitze f

5. burun:

Bug m

6. burun (Insekten-):

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文