Τουρκικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „açmak“ στο λεξικό Τουρκικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Τουρκικά)

I . açmak <-ar> ΡΉΜΑ trans

2. açmak (Licht, Radio):

açmak -i

3. açmak (Wasserhahn):

açmak -i

4. açmak (Tür):

açmak -i

5. açmak (Paket, Koffer):

açmak -i

6. açmak (Geschäft):

açmak -i

7. açmak (Brunnen, Grube):

açmak -i

II . açmak <-ar> ΡΉΜΑ intr (Blüte)

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文