Τουρκικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „çimen“ στο λεξικό Τουρκικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Τουρκικά)

çimen ΟΥΣ

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文