Τουρκικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „çıkarmak“ στο λεξικό Τουρκικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Τουρκικά)

çıkarmak ΡΉΜΑ trans

5. çıkarmak:

çıkarmak -i -den

6. çıkarmak:

7. çıkarmak (Schrift):

8. çıkarmak:

9. çıkarmak (Befehl):

10. çıkarmak (Erz):

11. çıkarmak (Buch):

12. çıkarmak:

13. çıkarmak:

14. çıkarmak (Pass):

15. çıkarmak (Frage):

16. çıkarmak (Folgen):

17. çıkarmak (Zahn):

18. çıkarmak (Tote):

19. çıkarmak (Feuer):

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文