Σλοβενικά » Γερμανικά

trdí|ti1 <tŕdim; tŕdil> impf ΡΉΜΑ trans

I . trdí|ti2 <-m; trdil> pf, impf ΡΉΜΑ trans (strjevati)

II . trdí|ti2 <-m; trdil> pf, impf ΡΉΜΑ αυτο

trditi trdíti se:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文