Σλοβενικά » Γερμανικά

I . tísoč ΟΥΣ mfn

tisoč pl -ih:

II . tísoč <neskl> ΟΥΣ nt

III . tísoč ΕΠΊΘ

Βλέπε και: ósem

III . ósem ΕΠΊΘ

desét tísoč ΕΠΊΘ

devét tísoč ΕΠΊΘ

dvá tísoč ΕΠΊΘ

ósem tísoč ΕΠΊΘ

pét tísoč ΑΡΙΘΜ

sédem tísoč ΕΠΊΘ

šést tísoč ΕΠΊΘ

trí tísoč ΕΠΊΘ

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文