Σλοβενικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „povedati“ στο λεξικό Σλοβενικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Σλοβενικά)

pové|dati <-m; povedal> pf ΡΉΜΑ trans

2. povedati (zgodbo):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文