Σλοβενικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „prevažati“ στο λεξικό Σλοβενικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Σλοβενικά)

I . preváža|ti <-m; prevažal> ΡΉΜΑ impf trans

II . preváža|ti ΡΉΜΑ impf αυτο

prevažati prevážati se:

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文