Σλοβενικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „pozicija“ στο λεξικό Σλοβενικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Σλοβενικά)

pozícij|a <-e, -i, -e> ΟΥΣ f

1. pozicija (položaj, drža):

2. pozicija (mesto):

3. pozicija ekspr (stališče):

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文