Σλοβενικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „dobiti“ στο λεξικό Σλοβενικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Σλοβενικά)

II . dobí|ti ΡΉΜΑ pf αυτο

dobiti pf od dobivati II.

Βλέπε και: dobívati

II . dobíva|ti ΡΉΜΑ impf αυτο

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文