Σλοβενικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „bil“ στο λεξικό Σλοβενικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Σλοβενικά)

bíl ΡΉΜΑ impf intr

bil part od biti:

Βλέπε και: bíti , bíti

II . bí|ti2 ΡΉΜΑ impf trans (bojevati)

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文