Σλοβενικά » Αγγλικά
Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: afta , ata , akna , akt , šota , ruta , rita , pita , nota , meta , juta , jota , ihta , dota , četa , beta , peta , črta , uta , trta , teta , takt , jata , vata , lata , kuta , kita και aker

ákt <-a, -a, -i> ΟΥΣ m

2. akt ADMIN:

akt

4. akt GLED:

akt
act

ákn|a <-e, -i, -e> ΟΥΣ f

1. akna (mozolj):

spot enslslre-brit-s

2. akna samo sg MED (bolezen):

acne no pl

át|a <-a, -a, -i> ΟΥΣ m

áft|a <-e, -i, -e> ΟΥΣ f MED

ák|er <-ra, -ra, -ri> ΟΥΣ m (mera)

kít|a <-e, -i, -e> ΟΥΣ f

1. kita (lasje):

plait enslslre-brit-s
braid enslslre-am-s
she plaits her hair every day enslslre-brit-s
she braids her hair every day enslslre-am-s

kút|a <-e, -i, -e> ΟΥΣ f

vát|a <-e, -i, -e> ΟΥΣ f

cotton wool no pl enslslre-brit-s
(absorbent) cotton no pl enslslre-am-s

tákt1 <-a, -a, -i> ΟΥΣ m

têt|a <-e, -i, -e> ΟΥΣ f

tŕt|a <-e, -i, -e> ΟΥΣ f

1. trta AGR:

út|a <-e, -i, -e> ΟΥΣ f

pêt|a <-e, -i, -e> ΟΥΣ f

1. peta ANAT:

bét|a <-e, -i, -e> ΟΥΣ f (črka)

čét|a <-e, -i, -e> ΟΥΣ f

2. četa (skupina):

dót|a <-e, -i, -e> ΟΥΣ f

íht|a <-e, -i, -e> ΟΥΣ f

1. ihta samo sg (jeza):

2. ihta ekspr (ihtav človek):

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文