Ρωσικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „добро́;“ στο λεξικό Ρωσικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ρωσικά)

I . добр|о́ -а́ ΟΥΣ ср

3. добро́ (иму́щество, пожи́тки):

Hab nt und Gut nt

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文