Ρωσικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „анализировать“ στο λεξικό Ρωσικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ρωσικά)

анализи́р|овать нсв, проанализи́ровать св ΡΉΜΑ trans -ую, -уешь

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文