Ρωσικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „акцессорное право“ στο λεξικό Ρωσικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ρωσικά)

акцессо́рно|е пра́в|о <-го -а> ΟΥΣ ср

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文