Ρωσικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „деривация“ στο λεξικό Ρωσικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Ρωσικά)

дерива́ци|я <-и> ΟΥΣ ж

1. дерива́ция ВОЕН:

3. дерива́ция ЛИНГВ:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文