Ρωσικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „деревенский“ στο λεξικό Ρωσικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Ρωσικά)

дереве́нск|ий <-ая, -ое> ΕΠΊΘ

2. дереве́нский перен (просто́й):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文