Ρωσικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „дело“ στο λεξικό Ρωσικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Ρωσικά)

де́л|о <-а> ΟΥΣ ср

3. де́ло (на́добность):

8. де́ло АДМ:

9. де́ло (цель, интере́сы):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文