Ρωσικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „двусмысленность“ στο λεξικό Ρωσικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Ρωσικά)

двусмы́сленнос|ть <-ти> ΟΥΣ ж

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文