Πολωνικά » Ισπανικά

Μεταφράσεις για „tworzyć“ στο λεξικό Πολωνικά » Ισπανικά (Μετάβαση προς Ισπανικά » Πολωνικά)

I . tworzyć <imp twórz> ΡΉΜΑ trans

1. tworzyć perf s- podstawy, świat:

2. tworzyć perf s- [lub u-] (organizować):

3. tworzyć perf s- (komponować):

II . tworzyć <imp twórz perf u-> ΡΉΜΑ αυτο

tworzyć tworzyć się:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文