Πολωνικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „opowiedzieć“ στο λεξικό Πολωνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Πολωνικά)

opowiedzieć [opovjedʑetɕ]

opowiedzieć perf od opowiadać

Βλέπε και: opowiadać

I . opowiadać <‑da; perf opowiedzieć> [opovjadatɕ] ΡΉΜΑ intr (informować)

III . opowiadać <‑da; perf opowiedzieć> [opovjadatɕ] ΡΉΜΑ αυτο (deklarować się)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文