Πολωνικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „marka“ στο λεξικό Πολωνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Πολωνικά)

marka <gen ‑ki, lm ‑ki> [marka] ΟΥΣ f

2. marka (typ: samochodu):

Marke f
Typ m

3. marka bez lm (jakość):

4. marka bez lm (opinia):

5. marka (waluta):

Mark f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文