Πολωνικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „Kubańczyk“ στο λεξικό Πολωνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Πολωνικά)

Kubańczyk (-anka) <gen ‑a, lm ‑ycy> [kubaj̃tʃɨk] ΟΥΣ m (f)

Kubańczyk (-anka)
Kubaner(in) m (f)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文