Μεταφράσεις για „helder“ στο λεξικό Ολλανδικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ολλανδικά)

hel·der <heldere, helderder, helderst> [hɛldər] ΕΠΊΘ


Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文