Ξωτικίστικα » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „talma“ στο λεξικό Ξωτικίστικα » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ξωτικίστικα)

talma Q

talma → tál:

Βλέπε και: tál

tál Q

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文