Ιταλικά » Πολωνικά

Μεταφράσεις για „padre“ στο λεξικό Ιταλικά » Πολωνικά (Μετάβαση προς Πολωνικά » Ιταλικά)

padre [ˈpa:dre] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文