Ιταλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „servire“ στο λεξικό Ιταλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ιταλικά)

I . servire [serˈvi:re] ΡΉΜΑ trans +avere

1. servire (come domestico):

2. servire MILIT:

3. servire (cibi):

4. servire SPORT:

II . servire [serˈvi:re] ΡΉΜΑ intr +essere o avere

2. servire MILIT:

3. servire SPORT:

4. servire (a tavola):

servire COM

III . servire [serˈvi:re] ΡΉΜΑ αυτο servirsi

1. servire (usare):

2. servire (a tavola):

3. servire (essere cliente):

4. servire peg:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文