Ιταλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „re“ στο λεξικό Ιταλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ιταλικά)

re1 <-> [re] ΟΥΣ m a fig

re2 <-> [rɛ] ΟΥΣ m MUS

re
d, D nt

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文